Redigeren

Een tekst zonder spelfouten en andere slordigheden leest prettiger dan een tekst vol ┬ámet fouten. Maar zelfs na correctie op spelling, interpunctie en stijl, hebben veel teksten nog niet de gewenste kwaliteit. Te lange zinnen, een onlogische opbouw, woordherhalingen, inconsistenties (je/u), te veel vaktaal, dubbele spaties… Eindredactie is dan vereist. En dat specialistische werk neem ik u graag uit handen. Wilt u meer uit uw tekst halen? Laat deze dan door Tekstbureau Wendy Venhorst redigeren.

TekstredactieTekstcorrectieRedigeren