Brochure Nieuwbouw zonder aardgas

Dit artikel is op 31-07-2018 gepubliceerd.

Opdrachtgever: Gemeente Winterswijk
Website: http://www.winterswijk.nl

Download »

De gemeente Winterswijk zet zich actief in voor een duurzame toekomst. Zo bepaalde de gemeente in 2017 al dat nieuwbouwwoningen op gemeentegrond geen aardgasaansluiting meer krijgen. Maar wat betekent aardgasvrij wonen en hoe ontwerp je een aardgasvrije woning? In deze brochure geeft de gemeente antwoord op deze en andere vragen.